Home

Välkommen

till Roma-Björke Fiberförenings hemsida. Här hittar du information om föreningen, blanketter och kontaktuppgifter till styrelsen.

Nytt avtal med Telia undertecknat

Roma-Björke Fiberförening har undertecknat ett 10-årigt avtal med Telia onsdagen 15 juni 2022.
Styrelsen avvaktar Telias planering och väntar vidare besked under hösten.